Укрепване на свлачище с комбинирани системи, гр. Варна

Укрепване на свлачище, Варна
Укрепващата конструкция от:
Противоерозионни мероприятия: полагане на геоклетъчна система Geoweb®, запълнена с хумусна почва за последващо развитие на растителност.


ГАЛЕРИЯ