Ерозионен контрол на АМ Марица ЛОТ 2, Димитровград - Харманли

VJF_geokletka_geotekstil
Изпълнена е доставка и монтаж на система за ерозионен контрол със следните компоненти: 
ГАЛЕРИЯ