Депа за отпадъци

 

Депа за отпадъци

Доставка на геосинтетични материали за изграждането на изолационен екран, депо Златица

Доставка на геосинтетични материали за изграждане на долен изолиращ екран.

 Водоплътен пакет от нетъкан иглонабит геотекстил и геомембрана HDPE.

Изграждане на буферно депо на ТЕЦ Марица Изток 3

Водоплътен пакет от нетъкан иглонабит геотекстил и геомембрана HDPE.

Изпълнено решение част ГЕОСИНЕТИКА при разширение на действащо регионално депо за неопасни отпадъци

Разширение на регионално депо за неопасни отпадъци, община Доспат

Изпълнено решение част ГЕОСИНЕТИКА (геоглинен екран, геомембрана, нетъкан иглонабит високоякостен геотекстил, дренажен геокомпозит) при разширение на действащо регионално депо.

Депо за опасни и производствени отпадъци, Димитровград

Депо за опасни и производствени отпадъци, гр. Димитровград

Изпълнение на водоплътен екран от геоглинен екран, геомембрана, геотекстил, дренажен геокомпозит при изграждане на депо за опасни и производствени отпадъци.

Акцент

Разширение и укрепване на терен до ГКПП Маказа от ВИ ДЖИ ЕФ

ВИ ДЖИ ЕФ изготви работен проект, достави материалите и изпълни съвместно с Герт Груп ЕООД най-високата армонасипна конструкция на територията на Република България.