Депа за отпадъци

 

Депа за отпадъци

Изграждане на аварийно депо и ЗУМПФ към находище „Хан Крум” до гр. Крумовград

Изгрaждане на защитна облицовка на аварийно депо и ЗУМПФ-ове на територията на Мина Крумовград с геомембрана от SBS полимер модифициран битум - Coletanche.

Изграждане на резервоар за дренажни и дъждовни води към находище „Хан Крум” до гр. Крумовград

Положеният изолационен пакет включва дренажен геокомпозит, геоглинен екран, мембрана от полиетилен висока плътност и геотекстил.

Доставка на геосинтетични материали за изграждането на изолационен екран, депо Златица

Доставка на геосинтетични материали за изграждане на долен изолиращ екран.

 Водоплътен пакет от нетъкан иглонабит геотекстил и геомембрана HDPE.

Изграждане на буферно депо на ТЕЦ Марица Изток 3

Водоплътен пакет от нетъкан иглонабит геотекстил и геомембрана HDPE.

12

Акцент

Разширение и укрепване на терен до ГКПП Маказа от ВИ ДЖИ ЕФ

ВИ ДЖИ ЕФ изготви работен проект, достави материалите и изпълни съвместно с Герт Груп ЕООД най-високата армонасипна конструкция на територията на Република България.