Армонасипни конструкции

 

армонасипни конструкции
vjf-am-hemus-armonasip-yablanica

Армонасипна конструкция №1 в новия участък от АМ „Хемус” до Ябланица

ВИ ДЖИ ЕФ съдейства за изготвянето на техническото решение, достави материалите и изпълни първата армонасипна конструкция на новостроящия се участък от АМ „Хемус” до гр. Ябланица.

Изграждане на армонасипна конструкция до ГКПП Маказа

Укрепваща конструкция, тип "армиран насип" с каменно и зелено лице, в комбинация с габиони и геомрежи.

Укрепваща конструкция тип "армиран насип" на ул. "Миньорска", гр. Смолян

Защита на лицевата част чрез затревяване в зоните на лицето на армирания насип, както и оформянето на берми и повърхностно укрепване с помощта на геоклетки в зоните над короната на армонасипната конструкция.

Укрепване на свлачище

Укрепваща конструкция тип "армиран насип", с. Лакатник

Приложение на модулни системи тип "армиран насип" с каменно и озеленено лице, габиони и геомрежи при укрепване на свлачище.

Изграждане на армирани насипи с модулна система Зелен Terramesh®, като част от ландшафтното оформление.

Укрепваща конструкция тип "озеленен армиран насип", с. Равно поле

Фабрични модули от двойно усукана телена мрежа осигуряват стабилност на почвените пластове.

12

Акцент

Разширение и укрепване на терен до ГКПП Маказа от ВИ ДЖИ ЕФ

ВИ ДЖИ ЕФ изготви работен проект, достави материалите и изпълни съвместно с Герт Груп ЕООД най-високата армонасипна конструкция на територията на Република България.