Пътна и железопътна инфраструктура

 

Пътна инфраструктура

Рехабилитация на паважна настилка, бул. Дондуков, гр. София

Осигуряване на площно дрениране на атмосферни води с дренажен геокомпозит с полипропиленова W-образна сърцевина положен под паважа и пясъчната възглавница.

Армиране на асфалтова настилка, пл. Орлов мост, гр. София

Рехабилитация на асфалтова настилка с армираща мрежа с двойно усукана тел и последващо асфалтиране.

Армиране на асфалтови настилки в тунел Витиня, АМ Хемус

Армиране на асфалтова настилка с геомрежи MacGrid AR.

Усилване на слаба земна основа, ул. Крайезерна, гр. Бургас

Усилване на слаба земна основа с геоклетъчни системи и геотекстили.

Армиране асфалтова настилка

Армиране на асфалтова настилка на трафик зона, гр. София

Рехабилитация на паркинг с бетонна настилка чрез полагане на армираща мрежа от двойно усукана тел и последващо асфалтиране.

Акцент

Разширение и укрепване на терен до ГКПП Маказа от ВИ ДЖИ ЕФ

ВИ ДЖИ ЕФ изготви работен проект, достави материалите и изпълни съвместно с Герт Груп ЕООД най-високата армонасипна конструкция на територията на Република България.