Пътна и железопътна инфраструктура

 

Пътна инфраструктура
Армиране на асфалтова настилка - Враца

Армиране на асфалтова настилка, гр. Враца

Полагане на геосинтетични материали и материали от двойно усукана телена мрежа с цел армиране на асфалтова настилка - подходи към паркинг зона на Хипермаркет в гр. Враца

Усилване на земната основа при рехабилитация на железопътната отсечка Михайлово – Калояновец

Рехабилитация на железопътна инфраструктура Пловдив – Бургас

Усилване на земната основа при рехабилитация на железопътната отсечка Михайлово – Калояновец, включително главните коловози в гарите Михайлово и Калояновец.

Армиране на асфалтова настилка със специални геомрежи

Ремонт и реконструкция на пътни асфалтови настилки, гр. Пловдив

Полагане на специални геомрежи за армиране на асфалтови настилки.

Запълване на геоклетъчна система с насипен материал от чакъл

Стабилизиране на пътна основа, гр. Пловдив

Усилващи мероприятия чрез комбинация от геоклетъчна система Geoweb® в долната част на подосновния пласт и геотекстил изпълняващ сепарираща функция, положен на границата между земната основа и трошения камък.

Акцент

Разширение и укрепване на терен до ГКПП Маказа от ВИ ДЖИ ЕФ

ВИ ДЖИ ЕФ изготви работен проект, достави материалите и изпълни съвместно с Герт Груп ЕООД най-високата армонасипна конструкция на територията на Република България.