Шумоизолиращи прегради с Dunа® система

Решения
Пътна  и железопътна инфраструктура Вертикални армирани насипи в градска среда Защита от падащи камъни Армонасипни конструкции Подпорни съоръжения Ерозионен контрол Хидротехнически съоръжения Депа за отпадъци Специални приложения

 

ЕЛЕМЕНТИ

  1. Земна основа;
  2. Геотекстил;
  3. Duna® шумоизолираща система;
  4. Хумусен слой;
  5. Озеленяване.

 

ДРУГИ РЕШЕНИЯ