Ерозионен контрол с перфорирана геоклетъчна система

Решения
Пътна  и железопътна инфраструктура Вертикални армирани насипи в градска среда Защита от падащи камъни Армонасипни конструкции Подпорни съоръжения Ерозионен контрол Хидротехнически съоръжения Депа за отпадъци Специални приложения

 

РЕШЕНИЕ:

Перфорирана геоклетъчна Geoweb® система за защита на откоси. Затваря, армира и задържа хумуса или чакъла, вследствие на което контролира преместването им по откоса от гравитационни и хидравлични сили. 

ЕЛЕМЕНТИ:

  1. Почва;
  2. Геотекстил;
  3. Перфорирана геоклетъчна система Geoweb®;
  4. Хумусна почва;
  5. Озеленяване.