Дренажи

Решения
Пътна  и железопътна инфраструктура Вертикални армирани насипи в градска среда Защита от падащи камъни Армонасипни конструкции Подпорни съоръжения Ерозионен контрол Хидротехнически съоръжения Депа за отпадъци Специални приложения

 

Проблем:

Необходимост от ефективно отвеждане на повърхностни и подпочвени води с цел предпазване на сгради  и съоръжения.

Решения:

С помощта на различни системи и комбинации от геотекстили за дренаж може да се увеличи експлоатационния живот на съоръженията. 

елементи:

  1. Почва;
  2. Геотекстил;
  3. Дренажен материал;
  4. Перфорирана тръба;
  5. Геотекстил.