Армиран насип със система от геомрежи

Решения
Пътна  и железопътна инфраструктура Вертикални армирани насипи в градска среда Защита от падащи камъни Армонасипни конструкции Подпорни съоръжения Ерозионен контрол Хидротехнически съоръжения Депа за отпадъци Специални приложения

 

ЕЛЕМЕНТИ:

  1. Почва;
  2. Геотекстил;
  3. Геомрежи;
  4. Обратен насип;
  5. Озеленяване;

 

ДРУГИ РЕШЕНИЯ