Депа за отпадъци

 

Изграждане на депа за отпадъци
Системи при изграждане на депа за отпадъци

Изграждане на депа за отпадъци

При проектирането и изграждането на депа за отпадъци едно от основните предизвикателства е осигуряване на водоплътност на основата. С това се цели предотвратяване изтичането на инфилтрат и замърсяване на почвата.

Системи за рекултивация на депа за отпадъци

Рекултивация на депа за отпадъци

Рекултивацията на депа и нарушени терени е свързано с намаляване вредното въздействие върху околната среда, предотвратяване освобождаването на вредни газове от депонирани отпадъци, както и създаване на възможности за усвояване на рекултивираните терени за други цели.

Акцент

Разширение и укрепване на терен до ГКПП Маказа от ВИ ДЖИ ЕФ

ВИ ДЖИ ЕФ изготви работен проект, достави материалите и изпълни съвместно с Герт Груп ЕООД най-високата армонасипна конструкция на територията на Република България.