Ерозионен контрол

 

комбинирана защита то ерозия
ерозионен контрол с геоклетъчна система

Защита от ерозия с геоклетъчна система

Проблеми с изнасяне на повърхностен почвен слой на откоси с наклон до 50 градуса.

Защита от ерозия със синтетични рогозки

Защита от ерозия със синтетични рогозки

Нарушена цялост на повърхностния почвен слой при откоси до 30-35 градуса.

Защита от ерозия с армирани синтетични рогозки

Защита от ерозия с армирани синтетични рогозки

Ерозионни процеси при стръмни откоси до 70 градуса.

Акцент

Разширение и укрепване на терен до ГКПП Маказа от ВИ ДЖИ ЕФ

ВИ ДЖИ ЕФ изготви работен проект, достави материалите и изпълни съвместно с Герт Груп ЕООД най-високата армонасипна конструкция на територията на Република България.