Специални приложения

 

Тунели - хидроизолационна, дренажна и укрепваща облицовката системи.

Тунелно строителство

Изграждането на тунели следва да бъде съобразено със специфичните геоложки и хидрогеоложки условия на терена, както и с функциите, които ще изпълнява съоръжението. За ефективността, безопасността и дългия експлоатационен живот на тунелната конструкцията от основно значение са вида на хидроизолационната, дренажна и укрепваща облицовката системи.

Изграждане на изкуствени езера

Изграждане на изкуствени езера

Изграждането на изкуствени езера и водоеми е свързано с поддържане на постоянен воден обем за сравнително дълъг период от време.

Системи при изграждане на депа за отпадъци

Изграждане на депа за отпадъци

При проектирането и изграждането на депа за отпадъци едно от основните предизвикателства е осигуряване на водоплътност на основата. С това се цели предотвратяване изтичането на инфилтрат и замърсяване на почвата.

Системи за рекултивация на депа за отпадъци

Рекултивация на депа за отпадъци

Рекултивацията на депа и нарушени терени е свързано с намаляване вредното въздействие върху околната среда, предотвратяване освобождаването на вредни газове от депонирани отпадъци, както и създаване на възможности за усвояване на рекултивираните терени за други цели.

Акцент

Разширение и укрепване на терен до ГКПП Маказа от ВИ ДЖИ ЕФ

ВИ ДЖИ ЕФ изготви работен проект, достави материалите и изпълни съвместно с Герт Груп ЕООД най-високата армонасипна конструкция на територията на Република България.