Армонасипни конструкции

 

Армонасипна конструкция
Армирн насип - система Terramesh

Подпорни съоръжения тип Армиран насип

Наличие на дълбоки свлачища по откоси, вследствие на преовлажняване и влошаване консистенцията на глинести почви. Укрепване на изкуствено създадени откоси с цел заравняване и усвояване на терени. Изисквания към подпорното съоръжение за височина над 5 м.

подпорно съоръжение тип армиран насип - комбинирана система

Комбинирани армиращи конструкции

Изисквания за укрепване на слаби почви в дълбочина, посредством подпорно съоръжение с височина над 10 м.

Акцент

Разширение и укрепване на терен до ГКПП Маказа от ВИ ДЖИ ЕФ

ВИ ДЖИ ЕФ изготви работен проект, достави материалите и изпълни съвместно с Герт Груп ЕООД най-високата армонасипна конструкция на територията на Република България.