Армиране и рехабилитация на пътни настилки

Армиране и рехабилитация на пътни настилки

 

Проблеми с пътната настилка:

  • рефлекторни пукнатини;
  • пукнатини, вследствие термични напрежения и умора;
  • коловози и набраздявания;
  • завишени изисквания при високоскоростни пътни артерии.

РЕШЕНИЯ:

Съществуват разнообразни решения за различните проблемни зони на пътната настилка, посредством приложение на материали от модифициран битум; геосинтетични мембрани и геомрежи; геоклетки; двойно усукани телени мрежи.

 

ДЕТАЙЛИ