Вертикални армирани насипи в градска среда с бетонови блокчета

Вертикални армирани насипи в градска среда с бетонови блокчета

 

ЕЛЕМЕНТИ :
-1- Почва
-2- Армировка (синтетична)
-3- Обратен насип
-4- Дренажен материал
-5- Бетонови блокчета

ПРОБЛЕМИ :
Необходимост от изграждане на вертикални армирани насипи в градска среда - инфраструктурни обекти, както и ландшафтно оформяне на терени.

ПРЕДИМСТВА:

  • Опростена система за монтаж, бетоновите сегменти са малки по размер блокове, като по този начин лесно се транспортират, пренасят и монтират.
  • Липсата на мокри процеси е технологично предимство позволяващо строителство през цялата година.
  • Системата предоставя: висока носимоспособност, стабилизиране на насипа в дълбочина.