Изграждане на депа за отпадъци

Системи при изграждане на депа за отпадъци

 

ПРОБЛЕМИ:

Изграждането на депа за отпадъци е свързано с преодоляване на специфични геотехнически проблеми включително: 
  • Приспособяване към геоложките характеристики на местността;
  • Филтрация на отпадъчни води;
  • Дрениране на отпадъчни води;
  • Механично укрепване или усилване;
  • Механична защита;
  • Филтрация на вода;
  • Разделяне;
  • Отводняване;
  • Отвеждане на газ;
  • Осигуряване на водоплътност.

РЕШЕНИЯ:

Прилагането на фабрични продукти дава отговор на повечето от проблемите, но изисква не само задълбочено познаване на характеристиките на отделните продукти и техните взаимодействия, а и прецизно изпълнение, специализирана механизация и апаратура.

 

ДЕТАЙЛИ