Корекции на реки

Решения за корекции на реки

 

Проектирането на защитни облицовки при корекции на реки, изграждането на открити канали и др., е тясно свързано с очакваните максимални водни потоци, на които съоръженията ще бъдат подложени. Приложените системи следва да осигурят:
  • Редуциране на водните загуби от филтрация; 
  • Подобряване стабилитета на откосите; 
  • Защита от ерозия; 
  •  Постигане на необходимата грапавина на откосите.
Това налага високите изисквания към техните качества по отношение на гъвкавост, дълготрайност, здравина, водопропускливост и икономичност. 

Възможността за комбиниране с естествени материали спомага за умело вписване в околната среда. 

 

ДЕТАЙЛИ