Водостоци с габиони и матраци

 

Проблем:

  • Изискване за висок капацитет за провеждане на водни количества;
  • Затруднен достъп до обекта;
  • Необходимост от конструкции в криви или със сложни геометрични форми;
  • Ускорени темпове за работа;

Решение:

Изпълнението на водостоци с габиони и матраци от двойно усукана телена мрежа позволява бързо изграждане на различни по форма съоръжения с наличен на обекта запълващ материал. Гъвкавостта на тези конструкции спомага за предотвратяване на повреди, причинени от провеждане на по-големи от предвидените водни количества.