Защита на устои и фундаменти на мостови съоръжения

Системи за защита на устои и фундаменти

 

ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МОСТОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ:

  • ерозионни процеси, вследствие преминаване през речни легла (въздействие на течащи води);
  • повърхностна ерозия;
  • деформация и слягане в резултат на динамични натоварвания върху пътната конструкция.

РЕШЕНИЯ:

Защитата на устои и фундаменти на мостове срещу ерозионни процеси и въздействия от преминаващия трафик може да се осъществи чрез изпълнение на: системи за армиран насип, геоклетъчни системи, синтетични рогозки, габиони и Reno матраци.

 

ДЕТАЙЛИ