Шумоизолиращи стени

Система за изграждане на шумоизолираща преграда

 

ПРОБЛЕМИ ПРИ ПЪТНИ АРТЕРИИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

Преминаването на високоскоростни пътища и железопътни линии през населени места може да доведе до:
  • повишени стойности на шума;
  • влошаване средата на живот;
  • засягане на крайпътните сгради при възникване на пътни инциденти.

РЕШЕНИЕ: 

Изграждане на леки или масивни шумоизолиращи прегради. Масивните прегради могат да бъдат с различна геометрия и визия (каменно или озеленено лице), както и да поемат динамични натоварвания.

 

ДЕТАЙЛИ