Язовирни стени и диги

Земнонасипни съоръжения - язовирни стени и диги

 

Проблеми:

 • Изискване за осигуряване на водоплътност на съоръжението;
 • Предотвратяване действието на ерозионни процеси върху водния откос, причинени от водни колебания;
 • Защита от обрушване на въздушния откос, вследствие на атмосферни влияния.

Решения:

Геосинтетичните системи от геомембрани, геотекстили и геоглинени екрани, използвани за изграждане на водоплътни прегради, са доказали през годините своите качества и предимства. като:
 • гъвкавост;
 • високи механични показатели;
 • практически нулева водопропускливост;
 • сравнително бърз монтаж.
Изграждането на защитни облицовки по откосите на земно-насипни съоръжения от геоклетъчни системи и или материали от двойно усукана телена мрежа позволява използване на материал, наличен на обекта и по-бърз монтаж. Този тип решения за защита от ерозия съчетават: 

 • гъвкавост;
 • здравина;
 • възможност за комбиниране с други видове материали;
 • икономически ефективност.

 

ДЕТАЙЛИ