Защита от падащи камъни с драперии

Защита от падащи камъни с драперии

 

1. Система за защита от падащи камъни посредством драперии от  двойно-усукана телена мрежа.

Фиксира се по билото и на места в петата на откоса. Позволява обрушения скален материал безопасно да пада зад мрежата в основата на откоса. 

Служи за защита на инфраструктурни обекти и сгради в непосредствена близост до изкуствено създадени или естествени скални откоси.

2. Фиксирани системи от драперии за защита от падащи камъни.

Комбинирано решение от двойно усукана телена мрежа; високоякостни стоманени въжета (SteelGrid и HEA панел) и анкери.
  • Подобряват стабилността на откоса.
  • Предотвратяват отделяне на големи скални отломки, в следствие на въздействие на корените на растенията, температурни разширения; ветрова ерозия; цикли замръзване-топене и хидростатично налягане.
  • Заздравяват повъхностния слой на откоса.