Защита от падащи камъни с джоб стена

Защита от падащи камъни с джоб стена

 

Тези пасивни* системи за защита от падащи камъни са идеално решение в случаите, когато традиционна система не може да бъде приложена. 

"Джоб" стените представляват двулицева структура тип "армиран насип" с възможност за озеленяване и умело вписване в заобикалящата среда. 
  • Улавя и спира падащите камъни;
  • Намалява въздействието на конструкцията върху околната среда;
  • Защитава пътната инфраструктура и сгради, разположени в близост до изкуствено създадени или естествени откоси.
В случай на срутищни процеси вследствие на атмосферни въздействия, скалният поток се събира зад изградената "джоб" стена.

* Улавят скалните отломки без да предотвратяват тяхното отделяне от откоса.