Тунелно строителство

Тунели - хидроизолационна, дренажна и укрепваща облицовката системи.

 

Проблеми:

  • Осигуряване водоплътност на съоръжението;
  • Необходимост от дрениране на подпочвените води;
  • Изискване за устойчивост на откосите на входа и изхода на тунелното съоръжение.

решения:

  • Хидроизолационна система с PVC геомембрани.
  • Системи с дренажни геокомпозити.
  • Подпорни контструкции и защита от падащи камъни.