Подпорни съоръжения тип Армиран насип

Армирн насип - система Terramesh

 

ПРОБЛЕМИ:

  • необходимост от армиране в дълбочина на насипа;
  • изисквана височина на подпорно съоръжение над 5 м.;
  • очаквани сериозни натоварвания върху конструкцията.

РЕШЕНИЯ:

  • Според изискванията за вписване на конструкцията в заобикалящата среда и/или при изграждане на укрепващи конструкции при терени с много слаби почви е възможно прилагане на вариантни решения:
  • Система Terramesh - с вертикално лице, запълнено с камък;
  • Система "Зелен" Terramesh - с озеленено лице;
  • Система Армиран насип с геомрежи - с озеленен лице;

 

ДЕТАЙЛИ