Комбинирани армиращи конструкции

подпорно съоръжение тип армиран насип - комбинирана система

 

ПРОБЛЕМИ:

  • необходимост от армиране на почвените слоеве в голяма дълбочина;
  • изискване за височина на съоръжението над 10 м.
  • изискване за устойчивост на подпорната конструкция на сериозни натоварвания.

РЕШЕНИЯ:

Възможност за постигане на висока устойчивост на почвените слоеве, издигане на подпорна конструкция с голяма височина, икономическа целесъобразност и умело вписване в околната среда чрез комбинирана система тип Армиран насип от:
  1. Модулна система Terramesh;
  2. Модулна система Зелен Terramesh;
  3. Геомрежи.

 

ДЕТАЙЛИ