Рогозки с армировка от двойно усукана телена мрежа

 

Описание:

MacМat® е триизмерна, армирана синтетична рогозка, съставена от два компонента, съчетани по време на производствения процес:
  • триизмерна полимерна рогозка 
  • армираща структура от двойно усукана телена мрежа.
Армировката от двойно усукана телена мрежа може да бъде с различни: растер на мрежата,  дебелина на телта и тип на антикорозионна защита. 

Приложение:

  • Ерозионен контрол при много стръмни и дълги откоси;
  • Рекултивация на сметища;
  • Ерозионен контрол при открити канали и съоръжения.

 

 

ПОДОБНИ ПРОДУКТИ